Zdravotníci se aktivizují, zakládají Krizový štáb

Je za minutu dvanáct. Únorové memorandum zaručující růst platů lékařů a dalších zdravotníků v nemocnicích v příštích dvou letech se může stát bezcenným cárem papíru. Ministr Heger a vládní koalice nedávají jasnou odpověď, jestli chtějí dostát závazku České republiky vůči zdravotníkům. Dosavadní jednání nikam nevedou. Proto vznikl Krizový štáb „Zdravotnické trojky“ (Z3). Ten vyzývá ministra Hegera, aby se ke splnění podmínek memoranda jasně vyjádřil do 5. listopadu 2011.

Ve štábu zasedají zástupci tří organizací (Zdravotnická trojka - Z3), které zastupují zájmy nemocničních zdravotníků: Lékařského odborového klubu – svazu českých lékařů (LOK-SČL), Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) a Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků (POUZP). Dohromady reprezentují 48 tisíc zaměstnanců více než ve 180 nemocnicích v ČR.

„Jestliže nám pan ministr neodpoví do 5. listopadu 2011 anebo jeho odpověď nebude jednoznačná,“ zahájíme protestní akce, říká Martin Engel, předseda LOK, který dotáhl nedávnou kampaň Děkujeme, odcházíme k oboustranně přijatelnému kompromisu zakotvenému právě v memorandu. „Nechce se mi věřit, že vrcholný představitel České republiky něco slíbí, stvrdí to svým podpisem a za pár měsíců se tváří, že dohoda nemusí platit,“ říká Engel. „Je velice důležité, že to už neříkám jenom já za lékaře a že se k nám přidaly sestry a další zdravotníci. Když to bude nutné, opřeme se o novou kampaň, za kterou bude stát daleko větší síla, než jaká podpořila Děkujeme, odcházíme!“

„Velké znepokojení a nejistota panuje samozřejmě i na straně sester a ostatních zdravotních pracovníků,“ říká Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. „Sestry ani ostatní zdravotní personál nechtěly vyhrocovat už tak napjatou situaci při protestu lékařů a netrvaly na zvýšení mzdových prostředků v letošním roce. Spokojily se s příslibem navýšení platů v roce 2012. Naše krajské organizace se jednoznačně usnesly, že budeme trvat na splnění závazků plynoucích z Memoranda k 1. lednu 2012. Pokud Česká republika tyto závazky nesplní, ministr i vláda se pro nás stanou nelegitimními a budeme žádat jejich odstoupení. Pokud pan ministr do 5. listopadu 2011 nedá jasné garance k plnění Memoranda, máme od členů naší organizace mandát k jakékoliv protestní akci,“ vysvětlila Žitníková.

Předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Tomáš Válek uvádí, že stále častěji zaznívají hlasy jejích členů, které se ptají: jakým způsobem dostojí česká vláda svým závazkům vyplývajícím z Memoranda, ke kterým se letos v únoru zavázal svým podpisem ministr zdravotnictví, tedy zástupce české vlády. „Sestřičky se ptají, z jakých zdrojů bude slíbené navýšení platů financováno. A nejsou to jen sestřičky, ale i porodní asistentky, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, zdravotničtí záchranáři, ošetřovatelé, sanitáři, řidiči vozidel zdravotnické záchranné služby, kteří se domáhají odpovědí na otázku: Bude nám tedy přidáno, nebo zazněla opět jen prázdná slova ve smyslu „slibem nezarmoutíš“? Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků trvá na dodržení závazků vyplývajících z Memoranda, zastává tak stejný názor jako ostatní zdravotnické organizace a chce znát jasné garance plnění do 5. listopadu 2011“, uvedl Válek.
 

MUDr. Martin Engel (předseda LOK - SČL), Bc. Dagmar Žitníková (předsedkyně OSZSP ČR) a Tomáš Válek, DiS. (předseda POUZP)

 

Přidat komentář

Komentáře - 5 příspěvků


Související články

Prohlášení LOK-SČL k situaci na Slovensku

LOK-SČL sleduje poslední vývoj ve slovenském zdravotnictví v oblasti nemocniční péče s krajním znepokojením.

LOK-SČL je silně znepokojen postojem ministra zdravotnictví Hegera k plnění memoranda

Tento víkend se v Rychnově nad Kněžnou mimořádně sešlo předsednictvo Lékařského odborového klubu – svazu českých lékařů, aby prodiskutovalo současnou situaci v českém zdravotnictví a přístup ministerstva zdravotnictví k plnění Memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví.

Petici „SOS zdravotnictví“ podpořilo:
32 876 signatářů
Výpověď podalo:
3 837 lékařů
Do odchodu zbývalo:
5 dní 9 hodin 58 minut 53 vteřin

Memorandum

Dokument, kterým byla ukončena akce Děkujeme, odcházíme, obsahující sedm bodů.

VÍCE INFO

Aktuální problém

Vláda porušuje základní pravidla pro jednání Tripartity, přináší na ní témata již odsouhlasená vládou.
 

VÍCE INFO

10 věcí

10 věcí, které jsme se dozvěděli díky vzpouře lékařů.

VÍCE INFO