Rok po startu kampaně Děkujeme, odcházíme lékaři poukazují na největší problémy zdravotnické reformy

Přesně rok po zahájení kampaně Děkujeme, odcházíme, kterou nemocniční lékaři poukázali na nejpalčivější problémy v českém zdravotnictví a napomohli startu reálné reformy systému, zhodnotili zástupci Lékařského odborového klubu – svazu českých lékařů situaci v českých nemocnicích, plnění Memoranda a průběh schvalování zdravotnické reformy.

Co se za rok změnilo a plnění Memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví

Zástupci LOK-SČL na dnešní tiskové konferenci konstatovali, že rok od okamžiku, kdy odstartovala kampaň Děkujeme, odcházíme, je situace v českých nemocnicích klidnější, v několika nemocnicích lékaři zaznamenali problémy s návratem kolegů ve výpovědi, například v Uherském Hradišti. Jedním z bodů Memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví, jehož podpisem skončila krize ve zdravotnictví 17. února 2011, je navýšení platů lékařů. K tomu došlo prakticky od 1. března ve všech nemocnicích, i když ne všude do základních platů. Problém však lékaři spatřují v plnění na příští rok. Za nepřijatelný označují návrh pojišťoven, které chtějí snížit úhrady na 95 % letošního roku. „Spolu se zvýšením DPH a požadavky ostatních zdravotnických pracovníků na zvýšení mezd to znamená, že na vyšší platy v roce 2012 finance nebudou a nutně by muselo dojít k omezení poskytované péče,” říká MUDr. Martin Engel, předseda LOK-SČL.

Jedním z důležitých požadavků akce Děkujeme, odcházíme byly také změny v systému vzdělávání. Lékaři kvitují, že se alespoň od 1. srpna snížily poplatky za atestační zkoušky a rozšířil se počet základních kmenů. V některých oborech došlo k úpravě atestační náplně tak, aby odpovídala současné praxi. Největším problémem v oblasti postgraduálního vzdělávání ovšem nadále zůstává finanční náročnost atestační přípravy a nejasnost hrazení stáží na pracovištích vyššího typu. „V nemocnicích, které nejsou přímo řízené ministerstvem zdravotnictví, je nadále umožněna atestační příprava až po podepsání tzv. kvalifikační dohody. Naopak ve fakultních nemocnicích stále přetrvává zaměstnávání mladých lékařů na formální úvazek 0,1, při čemž lékaři tráví v zaměstnání plnou pracovní dobu,“ upozorňuje Martin Engel.

Novela zákona

Přestože podle bodu 4. Memoranda má být Lékařský odborový klub jedním z důležitých subjektů, se kterým Ministerstvo zdravotnictví na přípravě reforem spolupracuje, lékaři upozorňují, že kvůli chaosu v předkládání pozměňovacích návrhů nemůže LOK-SČL fungovat jako reálné připomínkové místo. „Příprava nových zákonů probíhá naprosto chaoticky. V krátkém čase se objevuje neuvěřitelné množství pozměňovacích návrhů a pozměňovacích návrhů k pozměňovacím návrhům, které obsahují i několik desítek stran textu. Neexistuje reálná šance, aby se někdo v těchto pozměňovacích návrzích vyznal, stihl je pročíst a zkontrolovat, natož aby se k návrhům kvalifikovaně vyjádřil. Tyto návrhy znamenají závažné změny oproti původnímu znění zákonů, neprošly řádným připomínkovým řízením, ale přesto byly schváleny se souhlasem ministra. Bohužel máme oprávněné důvody domnívat se, že tento chaos v pozměňovacích návrzích je zcela záměrný a má odvést pozornost od problematických pasáží,“ vysvětlil místopředseda LOK-SČL MUDr. Miloš Voleman.

Ze stávajících aspektů zdravotnické reformy lékaře nejvíce znepokojuje minulý týden poslanci odhlasovaný zákon o zdravotním pojištění, který sice zavádí tzv. nadstandard spolufinancovaný pacientem, stále však není jasné, které zdravotní úkony bude obsahovat a především kdo jej stanoví. LOK-SČL dále upozorňuje, že zákon o zdravotních službách nijak zásadně nezlepšuje postavení pacienta, jeho nároky spíše limituje, ale na druhou stranu mu dává daleko větší možnosti požadovat finanční odškodnění. Zdravotnickým zařízením ukládá řadu věcí nad rámec zdravotní péče, za což mohou být zařízení pokutována a to pro ně může být až likvidační, zvláště pak pro soukromé lékaře. „S omezením nároků pacienta na poskytovanou péči také souvisí prodloužení doby příjezdu záchranné služby na 20 minut. To podle nás v určitých případech může vést k ohrožení pacientů. Je také špatně, že ministerstvo neplánuje zrovnoprávnění práv zdravotníků s ostatními členy integrovaného záchranného systému (hasiči a policisté),“ doplnil MUDr. Martin Engel.

Zatím beze změny je další důležitý bod, na který kampaň Děkujeme, odcházíme poukazovala, a sice množství přesčasových hodin. „V připravované vyhlášce o personálních standardech spatřujeme snahu legitimizovat současný katastrofální stav počtu lékařů v jednotlivých nemocnicích, který je z dlouhodobého hlediska neudržitelný a neumožní plnění zákoníku práce v oblasti přesčasů,” říká místopředsedkyně LOK-SČL MUDr. Jana Vedralová. Podle lékařů s tím souvisí také rezignace úředníků na určení přesného počtu pracovníků ve zdravotnictví, které je klíčové pro všechna rozhodnutí v resortu.

Situace ve zdravotnictví je rozbouřená i na Slovensku, kde se slovenští lékaři odhodlali k podobnému protestu jako jejich čeští kolegové před rokem. „LOK-SČL slovenské lékaře v prosazování jejich požadavků plně podporuje,“ říká Martin Engel. „Slovenští kolegové formulovali své požadavky do čtyř hlavních bodů. Požadují neprodleně zastavit transformaci zbývajících slovenských nemocnic na akciové společnosti, dále požadují vytvoření odpovídajících personálních normativů k zajištění kvalitní a dostupné lékařské péče, zreálnění plateb zdravotních pojišťoven za jednotlivé zdravotnické výkony a posledním požadavkem je navýšení základních platů na 1,5 až 3 násobek průměrného platu v zemi nejpozději k 1.1. 2013,“ vysvětlil Engel.

Kontakt pro média:

MUDr. Martin Engel
Předseda LOK - SČL
tel.: 605 488 793
e-mail: engel@lok-scl.cz

MUDr. Miloš Voleman
Místopředseda LOK - SČL
tel.: 723 448 124
e-mail: voleman@fnkv.cz

Přidat komentář

Komentáře - 30 příspěvků


Související články

Prohlášení LOK-SČL k situaci na Slovensku

LOK-SČL sleduje poslední vývoj ve slovenském zdravotnictví v oblasti nemocniční péče s krajním znepokojením.

Zdravotníci se aktivizují, zakládají Krizový štáb

Je za minutu dvanáct. Únorové memorandum zaručující růst platů lékařů a dalších zdravotníků v nemocnicích v příštích dvou letech se může stát bezcenným cárem papíru. Ministr Heger a vládní koalice nedávají jasnou odpověď, jestli chtějí dostát závazku České republiky vůči zdravotníkům. Dosavadní jednání nikam nevedou. Proto vznikl Krizový štáb „Zdravotnické trojky“ (Z3). Ten vyzývá ministra Hegera, aby se ke splnění podmínek memoranda jasně vyjádřil do 5. listopadu 2011.

Petici „SOS zdravotnictví“ podpořilo:
32 876 signatářů
Výpověď podalo:
3 837 lékařů
Do odchodu zbývalo:
5 dní 9 hodin 58 minut 53 vteřin

Memorandum

Dokument, kterým byla ukončena akce Děkujeme, odcházíme, obsahující sedm bodů.

VÍCE INFO

Aktuální problém

Vláda porušuje základní pravidla pro jednání Tripartity, přináší na ní témata již odsouhlasená vládou.
 

VÍCE INFO

10 věcí

10 věcí, které jsme se dozvěděli díky vzpouře lékařů.

VÍCE INFO