LOK-SČL je silně znepokojen postojem ministra zdravotnictví Hegera k plnění memoranda

Tento víkend se v Rychnově nad Kněžnou mimořádně sešlo předsednictvo Lékařského odborového klubu – svazu českých lékařů, aby prodiskutovalo současnou situaci v českém zdravotnictví a přístup ministerstva zdravotnictví k plnění Memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví.

Předsednictvo LOK-SČL přijalo následující prohlášení:

S krajním znepokojením sledujeme názorový posun v prohlášeních ministra zdravotnictví ohledně plnění závazků plynoucích z memoranda podepsaného vládou ČR. Není možné, aby ministr Heger zpochybňoval svůj slib týkající se nárůstu platů všech zdravotníků v roce 2012.

Zatímco ještě počátkem září pan ministr veřejně deklaroval, že splnění memoranda je pro něj zásadní politickou prioritou, nyní toto stanovisko opouští. Není zřejmé, zda jde o osobní postoj ministra Hegera, nebo názor celé koaliční vlády. Vzhledem k tomu, že LOK-SČL svým závazkům vyplývajícím z memoranda beze zbytku dostál, očekává totéž i od ministra zdravotnictví a vlády ČR. Pokud by vláda svůj závazek nesplnila, ztratila by důvěryhodnost, legitimitu a nesla by plnou odpovědnost za vyhrocení situace ve zdravotnictví.

Za předsednictvo LOK-SČL MUDr. Martin Engel
 

Přidat komentář

Komentáře - 6 příspěvků


Související články

Prohlášení LOK-SČL k situaci na Slovensku

LOK-SČL sleduje poslední vývoj ve slovenském zdravotnictví v oblasti nemocniční péče s krajním znepokojením.

Zdravotníci se aktivizují, zakládají Krizový štáb

Je za minutu dvanáct. Únorové memorandum zaručující růst platů lékařů a dalších zdravotníků v nemocnicích v příštích dvou letech se může stát bezcenným cárem papíru. Ministr Heger a vládní koalice nedávají jasnou odpověď, jestli chtějí dostát závazku České republiky vůči zdravotníkům. Dosavadní jednání nikam nevedou. Proto vznikl Krizový štáb „Zdravotnické trojky“ (Z3). Ten vyzývá ministra Hegera, aby se ke splnění podmínek memoranda jasně vyjádřil do 5. listopadu 2011.

Petici „SOS zdravotnictví“ podpořilo:
32 876 signatářů
Výpověď podalo:
3 837 lékařů
Do odchodu zbývalo:
5 dní 9 hodin 58 minut 53 vteřin

Memorandum

Dokument, kterým byla ukončena akce Děkujeme, odcházíme, obsahující sedm bodů.

VÍCE INFO

Aktuální problém

Vláda porušuje základní pravidla pro jednání Tripartity, přináší na ní témata již odsouhlasená vládou.
 

VÍCE INFO

10 věcí

10 věcí, které jsme se dozvěděli díky vzpouře lékařů.

VÍCE INFO