Memorandum

Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví podepsali ministr zdravotnictví Leoš Heger a předseda LOK-SČL Martin Engel 17. února 2011.

Dokument, kterým byla ukončena akce Děkujeme, odcházíme, v sedmi bodech upravuje mechanismus navýšení platů lékařů a spolupráci odborů, ČLK, odborných společností a asociací sester s ministerstvem zdravotnictví na systému vzdělávání, změnách kompetencí zdravotníků a přípravě reformních a protikorupčních kroků.

Stručný popis jednotlivých bodů:

1

Úprava úhradové vyhlášky - zajišťuje, aby nemocnice v roce 2011 dostaly dvě miliardy korun navíc na zvýšení platů lékařů. Finance se nemocnicím rozdělí podle počtu lékařů. Vyhláška nabyla účinnost od 1. března 2011.

2

Způsob zvýšení platů v roce 2011 – v souladu s úpravou úhradové vyhlášky bylo změněnonařízení vlády o platových poměrech lékařů v nemocnicích, léčebných ústavech a léčebnáchdlouhodobě nemocných i v záchranných službách zvýšením platového tarifu o 5000,- Kč až 8000,- Kč s účinností od 1. března.

3

Výhled pro rok 2012 - v souvislosti s reformou zdravotnictví se průměrný plat lékaře zvýší o 10 % a od roku 2013 pak dosáhne 1,5 až trojnásobku průměrné mzdy ve státě. V roce 2012 porostou platy také všem zdravotnickým pracovníkům.

4

Zlepšování systému vzdělávání, změna kompetencí zdravotníků, reformní a protikorupční kroky – budou probíhat ve spolupráci s LOK-SČL, ČLK, odbornými společnostmi a asociací sester. Rušení nemocničních lůžek a jejich převedení na lůžka sociálně zdravotní bude probíhat ve spolupráci s jednotlivými kraji (s předpokládanou účinností od roku 2012).

5

Výzva ředitelům nemocnic - ministerstvo zdravotnictví vyzvalo, aby vedení fakultních a dalších státních nemocnic přijalo lékaře po stažení výpovědí zpět, pokud nebudou jejich místa už obsazena.

6

Záruka Asociace krajů ČR - ministerstvo zdravotnictví požádalo Asociaci krajů ČR o záruky, že krajské nemocnice přijmou lékaře zpět a zvýší jim podle memoranda platy.

7

Odvolání protestu Děkujeme, odcházíme - lékařské odbory odvolaly protestní akci do tří dnů od popisu memoranda a vyzvaly lékaře, aby výpovědi stáhli a požádali o přijetí zpátky do práce.

Plné znění memoranda je k dispozici ZDE.

Petici „SOS zdravotnictví“ podpořilo:
32 876 signatářů
Výpověď podalo:
3 837 lékařů
Do odchodu zbývalo:
5 dní 9 hodin 58 minut 53 vteřin

Memorandum

Dokument, kterým byla ukončena akce Děkujeme, odcházíme, obsahující sedm bodů.

VÍCE INFO

Aktuální problém

Vláda porušuje základní pravidla pro jednání Tripartity, přináší na ní témata již odsouhlasená vládou.
 

VÍCE INFO

10 věcí

10 věcí, které jsme se dozvěděli díky vzpouře lékařů.

VÍCE INFO