Kampaň Děkujeme, odcházíme (Martin Engel)

Co začalo na jaře roku 2010 jako heslo Děkujeme odcházíme, změnilo se na podzim v profesionálně vedenou kampaň. Jejím cílem nebylo vyhnat lékaře do emigrace nebo pryč ze zdravotnického systému, právě naopak. Naším zájmem bylo zlepšit jejich pracovní podmínky tak, aby čeští nemocniční lékaři naopak houfně neodcházeli.

Dlouhá netečnost státní správy k naší výzvě se změnila až po té, co k 31. prosinci podalo výpověď přes 3800 lékařů. Stalo se tak navíc zejména v klíčových oborech, jako jsou ARO, chirurgie, RTG, neurologie a neonatologie. Kampaň měla plnou podporu ČLK.

Jednotu lékařů se nepodařilo narušit, i když se oficiální místa k podobným praktikám uchylovala i za využití demagogické kampaně některých médií. I proto byla výsledkem dohoda mezi LOK a ministerstvem zdravotnictví. Podepsané Memorandum o nápravě poměrů ve zdravotnictví lze považovat za vítězství lékařů v největším protestu minimálně za posledních 20 let.

Podpisem Memoranda skončila horká fáze akce Děkujeme odcházíme. Letos se platy lékařů navýší asi o 25 %, příští rok o dalších 10. Do 1. ledna 2013 by zvýšení základních platů nemocničních lékařů mělo dosáhnout na požadovaný 1,5 až 3násobek průměrné mzdy v ČR v závislosti na kvalifikaci a délce praxe. Ministerstvo zdravotnictví se navíc zavázalo, že bude spolupracovat na reformě zdravotnictví s představiteli lékařů – LOK-SČL i ČLK. Ochotou přistoupit na krizové řešení situace prokázali lékaři svojí morální převahu vůči těm politikům, kteří se za každou cenu snažili zabránit dohodě mezi vládou a lékaři, mimo jiné proto, že chtěli zachovat stávající prokorupční prostředí.

Přestože od skončení akce nemáme ještě dostatečný odstup, lze ji považovat za velké vítězství zdravotního stavu, který dokázal, že pokud je akce dobře připravená a lidé jsou odhodlaní pro své oprávněné požadavky podstoupit i velké riziko další existence, lze úspěšně obstát proti každému protivníkovi. Za tento postoj si všichni zúčastnění zaslouží uznání.

Na posouzení plnění výsledků plynoucích z Memoranda je ještě příliš brzy. Už nyní se však ukazuje, že jeho prosazování nebude jednoduché. Výrazným zásahem do blízké budoucnosti zdravotnictví je například navrhované zvýšení dolní hranice DPH, čímž ve zdravotnictví vznikne neočekávaný deficit ve výši zhruba 8 až 10 miliard korun. Množí se rovněž podivné aféry kolem majetkových poměrů některých ředitelů přímo řízených organizací. Na nich se ukazuje, že dosud představená vládní protikorupční opatření nejsou dostatečná. Proto odborový klub požádal ministra zdravotnictví o jednání nad těmito tématy.

Věříme, že LOK splní svou novou roli důležitého připomínkového partnera pro navrhované reformní změny, a prokáže tak, že je důležitým proreformním hnutím. Ne však za každou cenu. Budeme bedlivě vyhodnocovat dopady navrhovaných změn na zdravotnictví jako celek, tedy pacienty, zaměstnance a další dotčené skupiny. Nebudeme váhat s podporou změn koncepčních a smysluplných, stejně jako protestovat proti těm, které taková kritéria nesplní.

Martin Engel 

Přidat komentář

Komentáře - 5 příspěvků


Související články

Komentář k zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

20. června se poprvé od čtvrteční stávky se sešla vláda se zástupci zaměstnavatelů a odborů, takzvaná tripartita, kde měla být projednávána i první části zdravotnické reformy.

Zlomené srdce zn. IKEM

Tu větu Leoše Hegera si člověk musí přečíst několikrát – aby se ujistil, že nemá vlčí mlhu. A skutečně, ministr nemůže odvolat ředitele kliniky IKEM Jana Malého jen „na základě řečí.“ Tak co kdyby ho vyhodil proto, že Malý svým zavilým odporem ke zveřejnění podezřelé smlouvy s firmou Kardioport porušuje příkaz ministra, protikorupční strategii jeho úřadu i vlády a teď i zákon o přístupu k informacím?

Petici „SOS zdravotnictví“ podpořilo:
32 876 signatářů
Výpověď podalo:
3 837 lékařů
Do odchodu zbývalo:
5 dní 9 hodin 58 minut 53 vteřin

Memorandum

Dokument, kterým byla ukončena akce Děkujeme, odcházíme, obsahující sedm bodů.

VÍCE INFO

Aktuální problém

Vláda porušuje základní pravidla pro jednání Tripartity, přináší na ní témata již odsouhlasená vládou.
 

VÍCE INFO

10 věcí

10 věcí, které jsme se dozvěděli díky vzpouře lékařů.

VÍCE INFO